Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä muodostuu Inarin ja Utsjoen seurakunnista.

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteisessä kirkkovaltuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä molemmista seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää esimerkiksi yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta ja rakennushankkeista.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Utsjoen ja Inarin seurakuntien edustajien osuus määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa on 21 jäsentä, joista Utsjoen edustajia 5 ja Inarin edustajia 16. Seurakuntavaalit järjestettiin yhtymän perustamisen takia jo keväällä 2018 ylimääräisinä vaaleina. Valtuuston toimikausi alkoi vuonna 2019 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Valtuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston toimikautensa ensimmäisenä ja kolmantena vuonna kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää myös yhteisen kirkkoneuvoston koon ohjesäännössä. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan  lisäksi varapuheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä. Jäsenistä 2 on Utsjoen seurakunnan edustajia. Neuvoston puheenjohtajan määrää Oulun tuomiokapituli kullekin kahden vuoden toimikaudelle. Puheenjohtaja on jompikumpi kirkkoherroista.

Sekä Inarin että Utsjoen seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Yhteinen kirkkovaltuusto 2023-2026

 • Aikio, Laila Maria-Liisa, Lähellä sinua
 • Guttorm, Väinö, Utsjoki
 • Halonen, Tarja, Utsjoki
 • Haltta, Tauno, Lähellä sinua
 • Harjunen, Maarit-Sofia, Utsjoki
 • Jomppanen, Jouni Ilmari, Lähellä sinua
 • Kemppainen, Elina, Lähellä sinua
 • Kuhmonen, Laila Anneli, Lähellä sinua
 • Kukkala, Hannele Tuija Marketta, Rauhanyhdistys
 • Lehtola, Lyyli Marketta, Lähellä sinua
 • Lohiniva, Kari, Kokoomus
 • Länsman, Nilla-Pekka, Utsjoki
 • Mustonen, Hilma Annikki, Lähellä sinua
 • Nousuniemi, Jouni Esa, Utsjoki
 • Nuorgam, Nea, Lähellä sinua
 • Pekkala, Aslak Timo, Rauhanyhdistys
 • Rantakeisu, Maritta, Lähellä sinua
 • Tanhua, Kaisa, SDP
 • Tervaniemi, Henna Maria, Lähellä sinua
 • Vilponen, Aarre Uolevi, Lähellä sinua
 • Yliluoma, Satu, Kokoomus

Yhteinen kirkkoneuvosto 2023-2026

 • Tuomo Huusko, puheenjohtaja
 • Jouni Ilmari Jomppanen, vpj, Lähellä sinua
 • Laila Aikio, Lähellä sinua                      
 • Tarja Halonen, Utsjoki                   
 • Elina Kemppainen, Lähellä sinua
 • Kuhmonen Anneli, Lähellä sinua
 • Jouni Esa Nousuniemi, Utsjoki
 • Nea Nuorgam, Lähellä sinua
 • Aslak Pekkala, Rauhanyhdistys